GESCHIEDENIS

Het bier Waterloo


screw-bottom

2005

screw-bottom

In 2005 besloot Adrien Desclée – een jonge ondernemer die evenzeer in de ban was van geschiedenis als van het brouwerijgebeuren – om het bier van Waterloo nieuw leven in te blazen. Hij greep daarvoor terug naar de oude bierrecepten: de bruine Waterloo uiteraard, maar ook de blonde variant. Al snel nam het bier een hoge vlucht op de Belgische, maar ook op de buitenlandse markt.


screw-bottom

2013

screw-bottom

Adrien Desclée ontmoette in 2013 Anthony Martin, de eigenaar van de groep John Martin, bekend van zijn iconische bieren zoals Guinness, Gordon en Timmermans. Beide ondernemers beslisten te gaan samenwerken zetten meteen heel hoog in: Waterloo volledig in zijn waardigheid herstellen door het bier op het slagveld te gaan brouwen.


screw-bottom

2014

screw-bottom

In 2014 kocht John Martin de site van de boerderij Mont-Saint-Jean op en bracht er een traditionele microbrouwerij in onder. In deze beschermde hoeve liet de hertog van Wellington een Engels veldhospitaal inrichten tijdens de Slag bij Waterloo. De cirkel is rond.


screw-bottom

2015

screw-bottom

Waterloo maakt sinds kort deel uit van de prestigieuze Finest Beer Selection van John Martin, die daarmee ijvert voor het behoud van de Brabantse parel aan de brouwerijkroon en de opwaardering van regionale microbrouwerijen. Voor het bier van Waterloo betekent dit een erkenning van formaat als origineel, ambachtelijk kwaliteitsbier. Bovendien garandeert de Finest Beer Selection een toenemende bekendheid van geraffineerde speciaalbieren bij de liefhebbers.

In 2015 herdenken we de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo; voor het bier van Waterloo wordt dit ongetwijfeld het jaar van de waarheid!

GESCHIEDENIS

Ferme de Mont-Saint-Jean

DE HOEVE IN HET VERLEDEN

Het bier van Waterloo wordt met veel passie gebrouwen in de Ferme de Mont-Saint-Jean, op het voormalige slagveld van Waterloo. De bekendheid van deze historische site, die zich uitstrekt over het grondgebied van Waterloo, Plancenoit en Eigenbrakel, gaat veel verder terug in de tijd dan de strijd van 18 juni 1815.


screw-bottom

13e
Eeuw

screw-bottom

In 1219 komt de naam Mont-Saint-Jean al voor in een charter van Hendrik I, waarin vermeld stond dat de familie de Wasseige het landgoed aan de Hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem, de latere Orde van Malta, schenkt. Het befaamde Maltezerkruis bevindt zich trouwens al sinds 1682 boven de toegangspoort van de hoeve. In 1230 kwam de boerderij onder het bewind van commandeur Arnould van de Orde van Piéton.


screw-bottom

18e
Eeuw

screw-bottom

Het gebouw werd vanaf de 14e eeuw verhuurd en in 1657 via een pachtovereenkomst overgenomen door de familie Boucquéau. In 1705 beleefde de hoeve haar eerste grote slag, toen de hertog van Marlborough vanuit Mont-Saint-Jean ten aanval trok tegen het Franse leger in Overijse.

Het huidige gebouw dateert uit 1719 en kreeg in 1765 de vorm van vierkantshoeve. De site bestaat uit een woning, stalgebouwen, een varkensstal, diverse schuren, een ovengebouw, een waterput en een kapel. In 1765 werd de weg (oorspronkelijk ten oosten van de hoeve) verplaatst naar het traject zoals we het vandaag kennen. De omlegging van het tracé – een niet onbelangrijk detail – zou ervoor gezorgd hebben dat Napoleon in 1815 de verkeerde hoeve aanviel, die van La Haye Sainte.


screw-bottom

19e
Eeuw

screw-bottom

Vanaf 1778 onderging de hoeve grondige renovatiewerken. Na de Franse Revolutie werd het landgoed geconfisqueerd als nationaal goed. In 1815 werd het aangekocht door een privé-eigenaar, Grégoire Boucquéau. Uiteindelijk werd de hoeve in 1846 doorverkocht aan de familie Claus, een Vlaams landbouwersgezin.

De hoeve speelde een cruciale rol tijdens de Slag bij Waterloo. De hertog van Wellington had namelijk beslist om zijn veldhospitaal op deze site onder te brengen ten tijde van het beruchte Bal van de hertogin van Richmond, dat plaatsvond op 15 juni 1815 in Brussel.

De dagen daarop werden er in Mont-Saint-Jean zowat 6000 gewonde soldaten verzorgd onder de supervisie van de Deputy Inspector Gunning van het Royal Army Medical Corps, en zijn team. Vandaar dus de benaming Hôpital des Anglais of Brits veldhospitaal.

Maar niet enkel Engelse soldaten belandden in Mont-Saint-Jean voor verzorging. Artsen en chirurgen werkten er vier dagen aan één stuk door om de vele gewonden te verzorgen. Er speelden zich ongemeen gruwelijke taferelen af en volgens getuigenissen "lag de binnenplaats van de hoeve bezaaid met stapels geamputeerde ledematen". Tijdens de vier veldslagen die plaatsvonden tussen 15 en 18 juni 1815 liep het dodental op tot 63.000.

Prins Willem van Oranje-Nassau werd er verzorgd voor een schouderblessure en daarna overgebracht naar Brussel. In 1826 liet zijn vader, koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, recht tegenover de hoeve de ‘Heuvel met de Leeuw’ oprichten als eerbetoon aan zijn zoon. Ook de adjudanten van Wellington, kolonel Delancey en kolonel Gordon, en zijn neef/secretaris Lord Fitzroy Somerset werden er verzorgd.

In die tijd bevatte het water veel bacteriën en om besmetting te voorkomen, was het veiliger om bier te drinken. De lokale brouwerijen uit de buurt voorzagen de soldaten van bier van hoge gisting, zoals het bier dat nu bekend staat onder de naam Waterloo, gebrouwen ter ere van de prins van Waterloo, de officiële titel van de hertog van Wellington.

Napoleon noemde de Slag bij Waterloo de Slag bij Mont-Saint-Jean, waarmee hij geen twijfel liet bestaan over het belang van de site.

In mei 1860 verbleef Victor Hugo in het Hôtel des Colonnes, op de plaats waar tegenwoordig de Carrefour-supermarkt van Mont-Saint-Jean gevestigd is. Op deze plek legde hij de laatste hand aan zijn werk Les Misérables.


screw-bottom

20e
Eeuw

screw-bottom

In 1906 werd de bouwvallige hoeve nog in extremis gered van de sloophamer. Het voorportaal begaf het echter in 1926. In die periode reed de tram nog voorbij in de straat. In 1972 werd het voortbestaan van de hoeve opnieuw bedreigd door de aanleg van de autoweg en in april 1994 stortte een gedeelte van de hoeve in.

Op 24 januari 1995 werden de stallen, de schuur en de portaaltoren geklasseerd als Historisch monument. De hoeve werd in 1996 aangekocht door de familie Janssen. Met de steun van het Waals Gewest slaagde zij erin het gebouw in 2012 in zijn oorspronkelijke staat te renoveren. In 2013 werd een project voor de bouw van een hotel goedgekeurd. De familie Janssen besliste echter om in februari 2014 het eigendom door te verkopen aan de brouwerijgroep John Martin.

DE HOEVE VANDAAG

Anthony Martin, de nieuwe eigenaar van de Ferme de Mont-Saint-Jean, en zijn team staan voor een zware uitdaging. Een noodplan moet de site nu redden. Het project loopt in samenwerking met architecten van het bureau André Dupont et Associés, gespecialiseerd in erfgoed en geklasseerde gebouwen en tevens belast met de restauratie van de bekende kasteelboerderij van Hougoumont.

Het is de bedoeling om dit historisch erfgoed te vrijwaren en de site nieuw leven in te blazen. De Ferme de Mont-Saint-Jean wil zich dan ook profileren als een belangrijke toeristische trekpleister. De site herbergt reeds een microbrouwerij, waar het bier van Waterloo gebrouwen wordt.

De site biedt ook een ruime evenementenzaal (La Grange), een voortreffelijk restaurant (L’Orangerie du Prince), een winkel met streekproducten (Le Comptoir), een museum, en een bezoek aan de binnenplaats en de boomgaard. Binnenkort komt er een thematisch speelplein en een educatieve boerderij voor de kinderen.

Bezoek de Ferme de Mont-Saint-Jean en haar artisanale microbrouwerij:

Ferme de Mont-Saint-Jean

Chaussée de Charleroi 591
1410 Waterloo, België

T. +32(0)2 385 01 03

Reserveer uw tafel in L’Orangerie du Prince en geniet van heerlijke gerechten met een uniek zicht op het voormalige slagveld van Waterloo:

L’Orangerie du Prince

Chaussée de Charleroi 591
1410 Waterloo, België

T. +32(0)2 384 23 83

GESCHIEDENIS

De slag bij Waterloo

De gemeente Waterloo, op zo’n twintig kilometer van Brussel, is wereldberoemd omdat een van de bekendste napoleontische veldslagen op haar grondgebied werd uitgevochten: de Slag bij Waterloo.

Deze legendarische veldslag vond plaats op 18 juni 1815 en werd beklonken met een overtuigende zege van twee legers: de geallieerden, aangevoerd door de hertog van Wellington (bestaande uit Britten, Duitsers en Nederlanders) en de Pruisische troepen. Beide krijgsmachten stonden lijnrecht tegenover het Franse leger, onder het bevel van keizer Napoleon I.

De strijd werd echter niet in Waterloo zelf uitgevochten, maar iets zuidelijker op het grondgebied van de gemeenten Lasne, Eigenbrakel en Genappe. In Frankrijk wordt deze slag vaak de ‘Slag bij Mont-Saint-Jean’ genoemd, omdat dit de effectieve plaats was van het strijdtoneel.

Voor Napoleon, die opnieuw aan het roer van Frankrijk was gekomen tijdens de zogenaamde ‘Honderd Dagen’, was dit de laatste veldslag waaraan hij persoonlijk deelnam. Ondanks zijn gretigheid om de strijd voort te zetten met nieuw samengestelde formaties, moest hij vier dagen na zijn terugkeer in Parijs aftreden wegens gebrek aan politieke steun.

De Slag bij Waterloo wordt als een belangrijk historisch feit beschouwd dat het einde van de napoleontische verovertocht inluidde en daarmee de grenzen van het toekomstige Europa uittekende.

Vandaag is het strijdtoneel van Waterloo een van de grootste historische sites in Europa, die nagenoeg intact is gebleven. Jaarlijks brengen meer dan 300.000 bezoekers van over de hele wereld een bezoek aan de site. Na het beklimmen van de befaamde Heuvel met de Leeuw krijgen ze een spectaculair uitzicht over het uitgestrekte gebied waar de legers een bloedige strijd uitvochten.

Elk jaar in juni komen duizenden figuranten samen in Waterloo, waar ze de veldslag opnieuw tot leven brengen. De duizenden toeschouwers die het geluk hebben dit levensechte spektakel te kunnen bijwonen, zijn steeds met stomheid geslagen.

In samenwerking met de lokale overheden wordt er in 2015 een groots herdenkingsprogramma gepland ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de veldslag. Deze zomer worden 200.000 bezoekers verwacht voor het nieuwe ondergrondse museum, de gerenoveerde hoeve/brouwerij van Mont-Saint-Jean, de Napoleonroute, de kampplaatsen en de spectaculaire reconstructie van de Slag met 6500 figuranten. Daarna rekent men op ongeveer 500.000 bezoekers per jaar.